Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Facebook   Zalo

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Chi tiết quyết định trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo