Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 Đơn vị được xét duyệt/thẩm định: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên.

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020:

Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 Đơn vị được xét duyệt/thẩm định: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết xem file đính kèm: Thông báo 18/TB-KHCN

Quyết định về việc công bố công khai Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020

 

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 04/2021

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0