THÔNG BÁO Về kết quả tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Facebook   Zalo

Thực hiện Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên; căn cứ kết quả phỏng vấn của thí sinh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả kiểm tra sát hạch vào làm công chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 cụ thể như sau:

THÔNG BÁO Về kết quả tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: Thông báo

Facebook Zalo