Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp ĐMST Nghệ An mở rộng năm 2023

Facebook   Zalo

Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp ĐMST Nghệ An mở rộng năm 2023

Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp ĐMST Nghệ An mở rộng năm 2023

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo