Thông báo: Mời tham dự trực tuyến Triển lãm Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng

Facebook   Zalo

Triển lãm Công nghệ và Thiết bị chuyên đề “Chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh” do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức, trong đó có chia sẻ kết nối tham gia trực tuyến đến các doanh nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông tin đến các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về sự kiện trên như sau

Thông báo: Mời tham dự trực tuyến Triển lãm  Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng

Công văn Sở KHCN Thái Nguyên: Tải tại đây

Công văn Sở KHCN Hải Phòng: Tải tại đây

Facebook Zalo