Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Facebook   Zalo

Sở khoa học và Công nghệ thông báo kết quả trúng thuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021 với 2 thí sinh theo danh sách được phê duyệt vào các vị trí việc làm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh.

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Chi tiết thông báo công nhận kết quả trúng tuyển (tải tại đây)

Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển: (tải tại đây)

Facebook Zalo