thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2021/2022.

Facebook   Zalo

Ngày 27/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 680/KHCN-QLCN về việc thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2021/2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông báo lùi thời hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án, cụ thể như sau:

thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2021/2022.

Chi tiết thông báo: tải tại đây

Facebook Zalo