Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Facebook   Zalo

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo