Thông báo bán tài sản thanh lý

Facebook   Zalo

Căn cứ quyết định số 321/QĐ-KHCN ngày 21/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên về việc Bán tài sản thanh lý thuộc cơ quan văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ quản lý và sử dụng:

Thông báo bán tài sản thanh lý

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Thông báo 91/TB-KHCN, Quyết định

 

Facebook Zalo