Tham gia Cuộc thi tìm kiểm ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo EDTECH Việt Nam 2021

Facebook   Zalo

Cuộc thi “Tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo EDTECH Việt Nam 2021”, với thông điệp “Chia sẻ tri thức – Kết nối cộng đồng – Cổ vũ sáng tạo”  do Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia – Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức. 

Tham gia Cuộc thi tìm kiểm ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo EDTECH Việt Nam 2021

Chi tiết thông báo (tải tại đấy)

Thư mời: Tham gia Cuộc thi tìm kiểm ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo EDTECH Việt Nam 2021 (tải tại đây)

Facebook Zalo