Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2023

Facebook   Zalo

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2023

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2023

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Số lượng người làm việc cần tuyển dụng: 2 người
    + Vị trí việc làm kế toán: 01 chỉ tiêu
    + Vị trí việc làm Thông tin khoa học và công nghệ: 01 chỉ tiêu
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
2.1. Đối với vị trí Thông tin khoa học và công nghệ.
Có trình độ Đại học trở lên về các ngành công nghệ thông tin; Quản trị thông tin; Điện tử viễn thông; ngành xã hội như Báo chí, Văn học hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm (Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014;Thông tư 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 4254/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên).
2.2. Đối với vị trí Kế toán viên
Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kê toán, Kiểm toán hoặc Tài chính; Ngoại ngữ: Trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào (hoặc theo Công văn số 3913/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên); Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
II, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 24/5/2023 đến hết ngày 23/6/2023 (trong giờ hành chính).
(Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)
2. Địa điểm: Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Cá nhân nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Sở của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên. Số điện thoại liên hệ: 0977.288.660 (Đ/c Nguyễn Thị Hoa Phượng).
III, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng viên chức theo hình thức: Xét tuyển theo quy định tại Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức thi: Phỏng vấn;
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Thang điểm: 100 điểm;
- Thời gian thi: 30 phút. (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi phỏng vấn.
2. Thời gian, địa điểm xét tuyển
- Thời gian: Tháng 6 năm 2023
- Địa điểm xét tuyển: Sở Khoa học và Công nghệ, số 513 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Facebook Zalo