Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với ông Thẩm Thế Bằng

Facebook   Zalo

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với ông Thẩm Thế Bằng

Quyết định về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022 đối với ông Thẩm Thế Bằng

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo