Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Ngày 31/3/2023, Chủ tỉnh UBND tỉnh Thái Nguyên đã kỹ Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết quyết định trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo