Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050

Facebook   Zalo

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo