Phối hợp triển khai cục thi tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp Sáng tạo Nghê An mở rộng năm 2022

Facebook   Zalo

Phối hợp triển khai cục thi tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp Sáng tạo Nghê An mở rộng năm 2022

Phối hợp triển khai cục thi tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp Sáng tạo Nghê An mở rộng năm 2022

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo