Phê duyệt danh sách công chức, viên chức, người lao ... làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính Công tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Phê duyệt danh sách công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành; doah nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Phê duyệt danh sách công chức, viên chức, người lao ... làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính Công tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết quyết định trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo