Lựa chọn đơn vị nhận giao quyền sở hữu tài sản hình thành thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Facebook   Zalo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo đến các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp có nhu cầu nhận giao quyền sở hữu tài sản hình thành thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

Lựa chọn đơn vị nhận giao quyền sở hữu tài sản hình thành thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tên tài sản: Hệ thống điều khiển thu nhập và quản lý số liệu tiêu thụ điện từ từ các tủ công tơ truy xuất từ xa

Hình thức lựa chọn: Thông báo lựa chọn tổ chức có nhu cầu nhận giao quyền sở hữu tài sản hình thành thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 

Chi tiết thông báo: File đính kèm

Facebook Zalo