Kế hoạch Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát, hiệu quả, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"

Facebook   Zalo

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về việc thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-TBTT ngày 12/10/2021 của Tiểu ban Truyền thông - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID - 19 về Truyền thông chống dịch COVID-19 giai đoạn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Tiểu ban Truyền thông và Ứng dụng CNTT trong phòng, chống COVID-19 ban hành Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" như sau:

Kế hoạch Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát, hiệu quả, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"

Chi tiết tại file đính kèm: Kế hoạch 54/KH-TBTT&UDCNTT

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 04/2021

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0