Kế hoạch số 55/KH-KHCN ngày 11/9/2020 về thực hiện Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh

Facebook   Zalo

Kế hoạch số 55/KH-KHCN ngày 11/9/2020 về thực hiện Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 52-NQ-TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Công thương khoá XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN Lần thứ tư

Kế hoạch số 55/KH-KHCN ngày 11/9/2020 về thực hiện Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh

Tải file tại đây:  55/KH-KHCN     110/KH-UBND

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0