đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Facebook   Zalo

Thực hiện Thông báo số 8141/TB-BNN-VPĐP ngày 02/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (có văn bản gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Chi tiết thống báo trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo