Đăng ký tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt nam năm 2020

Facebook   Zalo

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-BCĐSVSTVN ngày 15/4/2020 của Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020; Nhằm tiếp tục động viên phong trào nghiên cứu sáng tạo trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện rà soát, lựa chọn những công trình tiêu biểu, đáp ứng các yêu cầu của Chương trình,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn việc đăng ký tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Chi tiết trong file đính kèm:

Tải tài liệu

Facebook Zalo