Đảm bảo thông tin sở hữu công nghiệp cho các địa phương

Facebook   Zalo

Để đáp ứng nhu cầu xác lập quyền sở hữu công nghiệp ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân, Cục Sở hữu trí thuệ đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ và yêu cầu của Chính phú trong cải cách thủ tục hành chính

Đảm bảo thông tin sở hữu công nghiệp cho các địa phương

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo