Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021, kế hoạch năm 2022

Facebook   Zalo

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 (Kế hoạch 113/KH-UBND). Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2021 và xây dựng kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị các nội dung sau:

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021, kế hoạch năm 2022

Chi tiết thông báo trong file đính kèm:

CV 1191 .dox   CV 1191 .pdf  Đề nghị BC tình hình hỗ trợ hệ sinh thái KN 2021   Kế hoạch 113 KH-UBND    Quyết định 09

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 04/2021

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0