Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết văn bản: Quyết định 17/QĐ-TTPTKHCN

Facebook Zalo