Quyết định công bố công khai kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Quyết định công bố công khai kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Quyết định công bố công khai kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo