Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Chi tiết công khai trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo