Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2022

Facebook   Zalo

Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2022

Chi tiết công khai trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo