Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022

Facebook   Zalo

Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ thực hiện công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022

Chi tiết công khai trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo