Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2022

Facebook   Zalo

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2022

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo năm dự toán 2022

Chi tiết kế hoạch trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo