Biên bản niêm yết công khai về việc công khai dự toán, quyết toán kinh phí

Facebook   Zalo

Công khai số liệu dự toán kinh phí năm 2022

Biên bản niêm yết công khai về việc công khai dự toán, quyết toán kinh phí

Chi tiết biên bản công khai: Tải tại đây

Facebook Zalo