Ngày: 11/19/2019 12:00:00 AM / Số lượt xem: 511
Hội đồng KH&CN đánh giá nghệm thu nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Chiều ngày 14/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp Hội đồng KHCN tỉnh đánh giá nghiệm thu cho nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội: “Nhận diện và xác định các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế tỉnh Thái Nguyên và phát triển bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến 2030” (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) do Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện. TS. Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN - Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền chủ trì cuộc họp.

Ban chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện trước Hội đồng KHCN

Nhiệm vụ được phê duyệt thực hiện theo quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Sau 2 năm thực hiện, nhiệm vụ đã đánh giá kết quả quá trình phát triên kinh tế Thái Nguyên qua giai đoạn 1997-2018; kết quả liên kết, hợp tác trong phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên; Nhận diện thực trạng, tiềm năng, lợi thế và thách thức trong phát triển của nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên; Đề xuất các kịch bản phát triển kinh tế giai đoạn tới.

Hội đồng KHCN đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Qua trao đổi thảo luận, TS. Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ trì cuộc họp kết luận: nhiệm vụ đã hoàn thành được các mục tiêu, nội dung đã đăng ký, mang lại những hiệu quả nhất định và đưa ra những kết luận, khuyến nghị vào thực tiễn. Đồng thời cũng đề nghị Ban chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu ý kiến nhận xét của các nhà khoa học trong Hội đồng, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo tổng kết và thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định trước khi được công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã được Hội đồng KHCN tỉnh thống nhất nghiệm thu xếp loại Khá./.


Nguồn tin: Nguyễn Dung - Phòng Quản lý Khoa học
CÁC TIN LIÊN QUAN
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login