Ngày: 5/3/2018 12:00:00 AM / Số lượt xem: 642
Hội đồng KHCN tỉnh họp xét duyệt thuyết minh đề tài
Sáng ngày 26/4/2018, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh đề tài “Điều tra, khảo sát các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm đánh giá sự tác động của khoa học và công nghệ đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2017”. TS. Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 

 

Nội dung của đề tài tập trung vào việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại các doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN và các tổ chức tham gia hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở các số liệu thu thập được, sẽ tính toán xác định một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực KH&CN làm cơ sở đánh giá sự tác động của khoa học và công nghệ đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Hội đồng đã tiến hành đánh giá sự cần thiết, mục tiêu, nội dung thực hiện, kết quả đạt được và sản phẩm của đề tài. Qua trao đổi thảo luận, Hôi đồng đã thống nhất thông qua thuyết minh đề tài, đồng thời đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh đề tài theo ý kiến đóng góp của Hội đồng và chuyển hồ sơ cho sở KH&CN triển khai các bước tiếp theo.

 

Nguồn tin: Thu Hồng - Phòng quản lý Khoa học
CÁC TIN LIÊN QUAN
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login