Ngày: 9/24/2019 12:00:00 AM / Số lượt xem: 1389
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Thực hiện chỉ đạo của của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 2376/UBND-KGVX ngày 25/6/2019 và Công văn số 1646/BKCCN-VP của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Từ ngày 15-20/9/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở, các Đội quản lý thị trường - Cục quản lý Thị trường Thái Nguyên kiểm tra đột xuất 19 cơ sở kinh doanh xăng dầu, đồng thời lấy 04 mẫu xăng dầu lưu thông trên thị trường để thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng I, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ sở đã tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng lượng trong kinh doanh xăng dầu như: Thực hiện tốt các quy định về đo lường (sửa chữa và thay thế cột đo); thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu; áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO:9001. Kết quả thử nghiệm 04 mẫu xăng, dầu đều đạt QCVN 1:2015/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học theo quy định.

Qua công tác kiểm tra, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng lượng xăng dầu đã có nhiều chuyển biến, trách nhiệm của người kinh doanh cũng như người tiêu dùng trong tỉnh được nâng lên; không có những vụ việc gian lận về đo lường, chất lượng gây thiệt hại về kinh tế và mất lòng tin của người tiêu dùng. Thông qua hoạt động kiểm tra, Đoàn đã hướng dẫn, phổ biến các quy định của nhà nước về Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Thông tư 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN; Thông tư  23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 quy định kiểm tra nhà nước về đo lường; Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về Đo lường, Chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 119/2017/N Đ-CP ngày 01/11/2017 về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và một số văn bản sửa đổi, bổ sung mới ban hành.

Nhằm tăng cường kỷ cương về thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tăng cường kiểm tra, rà soát các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thay thế cho các quy định trước đây không còn phù hợp để hướng dẫn thực hiện, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người tiêu dùng trong tỉnh./.

Nguồn tin: Hoàng Thị Thúy Hà - Phó Chi cục Trưởng Chi cục TCĐLCL
CÁC TIN LIÊN QUAN
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login