Ngày: 10/1/2019 12:00:00 AM / Số lượt xem: 370
Từng bước chuyển mình sau sáp nhập
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được thành lập, đi vào hoạt động ngày 01/10/2018, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đến nay, sau một năm hoạt động bước đầu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Việc thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động là yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Ngay sau khi có Kế hoạch số 79 ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Sở KH&CN đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN; và UBND tỉnh đã quyết định sát nhập 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thành Trung tâm Phát triển KH&CN.

Ông Vũ Đức Hải, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Những ngày đầu hoạt động của Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn như: công việc của đơn vị cũ thực hiện còn dang dở, việc mới thì chưa có, kinh phí duy trì hoạt động rất hạn chế, tổ chức bộ máy có sắp xếp lại nhưng chưa thể kiện toàn ngay… Để Trung tâm sớm ổn định, Lãnh đạo Sở KH&CN đã quan tâm, chỉ đạo khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm; xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ trong cơ quan, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện việc chấm công, đánh giá chất lượng công việc để trả lương sát với kết quả lao động, khắc phục tình trạng hưởng lương theo biên chế, không phân định rõ được người làm việc hiệu quả với người kém hiệu quả. Các quy chế này được áp dụng và đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN đã giảm đáng kể số lượng đầu mối các phòng chuyên môn, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhưng vẫn bảo đảm các lĩnh vực hoạt động của 3 Trung tâm cũ và giữ được sự ổn định trong quá trình hoạt động. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phù hợp cho từng phòng, từng bộ phận và mỗi cán bộ, nhân viên; đảm bảo không chồng chéo nhiệm vụ và luôn có sự tương trợ lẫn nhau khi cần thiết.

Những đổi mới căn bản trong công tác lãnh đạo, quản lý đã đem lại hiệu quả rõ rệt, tạo động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, nhân viên đều hào hứng hăng say lao động, đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chị Trần Thị Thức, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm chia sẻ: So với trước khi sáp nhập đời sống vật chất, tinh thần của chúng tôi dần ổn định và từng bước được nâng lên. Cán bộ, nhân viên chúng tôi thường xuyên được cử đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước thì Trung tâm đã làm tốt hoạt động cung ứng dịch vụ công về: kiểm định, hiệu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân; ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN; công nghệ thông tin, thông tin KH&CN, in ấn. Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã thực hiện kiểm định gần 50 máy X-Quang, đo an toàn bức xạ cho 53 phòng và 4 nguồn bức xạ trong công nghiệp; thực hiện kiểm định hơn 2.300 phương tiện đo các loại; đo điện trở nối đất cho 415 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; xây dựng website, phần mềm ứng dụng, in tờ rơi, sổ sách, ấn phẩm, bản tin… Tổng doanh thu 09 tháng đầu năm của đơn vị đạt gần 3 tỷ đồng, trong đó nhiệm vụ thường xuyên là 1 tỷ đồng và dịch vụ công đạt gần 2 tỷ đồng; dự ước đến cuối năm tổng doanh thu đạt hơn 6 tỷ đồng.

 
Cán bộ, nhân viên Trung tâm Phát triển KH&CN đang tập trung kiểm định đối chứng công tơ điện
 
Sản phẩm Nấm Linh chi do Cán bộ, nhân viên Trung tâm Phát triển KH&CN sản xuất

            Thành công bước đầu sau thời gian sáp nhập là sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm; tuy nhiên trong thực tế, vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Trao đổi với chúng tôi, Lãnh đạo Trung tâm cho biết: số lượng biên chế được giao ít, trong khi chức năng, nhiệm vụ nhiều, lĩnh vực hoạt động rộng. Lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN chưa có trang trại để thực hiện nghiên cứu, khảo nghiệm, đánh giá, hoàn thiện quy trình… trước khi phổ biến, nhân rộng đến cơ sở. Bên cạnh đó, hiện nay, Trung tâm đang thực hiện cơ chế tự chủ một phần, trong những năm tới đây có thể tiếp tục nâng mức độ tự chủ, tự trang trải, trong khi đó doanh thu từ hoạt động dịch vụ chưa tự đảm bảo cân đối thu chi.

Để duy trì hoạt động ổn định, từng bước phát triển, Trung tâm cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng chuyên nghiệp; tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn giỏi, một người có thể tham gia trong nhiều lĩnh vực; sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai Đề án xây dựng trang trại thực nghiệm ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, đồng thời mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động đáp ứng nhu cầu xã hội.

Sau một năm đi vào hoạt động, có thể thấy rằng việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở KH&CN là kịp thời, đúng tiến độ, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, phù hợp với thực tiễn để tăng cường tính tự chủ, năng động của đơn vị sự nghiệp mà vẫn tạo điều kiện phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ địa phương, phấn đấu xây dựng Trung tâm trở thành đơn vị mạnh của vùng và trong cả nước./.

Nguồn tin: Thu Nga – Báo Thái Nguyên
CÁC TIN LIÊN QUAN
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login