Ngày: 1/10/2020 12:00:00 AM / Số lượt xem: 1461
Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu năm 2019
Từ ngày 20/11/2019 Thanh tra Sở đã tổ chức triển khai cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu. Cuộc thanh tra diễn ra trong thời hạn 30 ngày đối với 14 Doanh nghiệp kinh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra phần lớn các Doanh nghiệp được thanh tra đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định về đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp như xây dựng các quy trình kiểm soát về đo lường, chất lượng xăng dầutại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; chủ động tự kiểm tra sai số các cột bơm; lấy mẫu, niêm phong, lưu mẫu xăng dầu khi giao nhận nhằm phục vụ đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng; niêm yết công khai tên chủng loại xăng dầu trên các cột bơm; sử dụng các giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo còn hiệu lực; trên các cột đo còn nguyên tem niêm phong, kẹp chì của tổ chức kiểm định; sử dụng logo thương hiệu xăng dầu của thương nhân phân phối theo quy định; các cột đo đạt yêu cầu về đo lường, sai số tại thời điểm kiểm tra thuộc phạm vi cho phép. Tuy nhiên, vẫn còn doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc duy trì thực hiện đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đã công bố áp dụng trong kinh doanh xăng dầu.Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy một số mẫu xăng dầu và hiện đang gửi thử nghiệm về chất lượng tại tổ chức được chỉ định.

Cuộc thanh tra hiện đang được triển khai theo đúng kế hoạch,qua đó nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các tổ chức cá nhân đối với việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Nguồn tin: Việt Anh – Thanh tra Sở
CÁC TIN LIÊN QUAN
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login