Ngày: 6/12/2018 12:00:00 AM / Số lượt xem: 578
Lớp đào tạo: Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Ngày 23/4/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp đào tạo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham dự lớp đào tạo có các đại biểu của các Sở - Ban - Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý, các chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể, các cơ quan báo chí, truyền thông.

Toàn cảnh lớp đào tạo

Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và thực thi một cách hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ nói riêng là những biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy hoạt động sáng tạo của con người, động viên hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, góp phần đảm bảo một nền thương mại bình đẳng dựa trên nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh. Trong thời gian qua, công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được triển khai tích cực, cơ bản bảo đảm được quyền lợi cho các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và kinh nghiệm trong việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho các lực lượng làm công tác quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải được đặc biệt quan tâm.

 

 


TS. Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN 
phát biểu khai mạc lớp đào tạo

Ông Lê Tất Chiến - Chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ phổ biến các nội dung tại lớp đào tạo

Tại lớp đào tạo, các đại biểu đã được các chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ phổ biến các kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ, các kỹ năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các kinh nghiệm xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản của địa phương đã được bảo hộ. Các kiến thức thu được tại lớp đào tạo này sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả của công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, góp phần giảm thiểu tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

Nguồn tin: Tiến Dũng - Phòng quản lý chuyên ngành
CÁC TIN LIÊN QUAN
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login