Ngày: 3/15/2019 12:00:00 AM / Số lượt xem: 1469
Hội đồng KHCN cấp tỉnh họp xét duyệt 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Ngày 14/3/2019, Sở KH&CN tổ chức các cuộc họp Hội đồng KHCN cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh cho 4 đề tài, dự án thuộc danh mục các nhiệm vụ xét chọn năm 2019. TS. Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng chủ trì các cuộc họp.

Hội đồng KH&CN họp xét duyệt thuyết minh các đề tài, dự án KH&CN năm 2019

Các đề tài, dự án xét duyệt đợt này gồm 2 dự án thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp gồm: Dự án “Xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho một số giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào nuôi cá Nheo Mỹ tại Thái Nguyên”. 2 đề tài thuôc lĩnh vực khoa học xã hội gồm: Đề tài “Phát triển nhân lực công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025” và đề tài “Thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Nhìn chung các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đã nêu được tính cấp thiết của từng đề tài, dự án, làm rõ được mục tiêu và nội dung thực hiện, chỉ ra được sản phẩm cũng như hiệu quả dự kiến mà các đề tài, dự án mang lại. Tuy nhiên, Hội đồng cũng yêu cầu chủ nhiệm các đề tài, dự án phải chi tiết hơn nữa quy mô, nội dung các công việc triển khai, thực hiện đảm bảo hoàn thành được mục tiêu đặt ra. Qua thảo luận, đánh giá các thành viên Hội đồng đều nhất trí cho triển khai thực hiện 4 đề tài,dự án.

Kết luận tại các cuộc họp, TS. Phạm Quốc Chính đề nghị các đơn vị thực hiện và chủ nhiệm đề tài, dự án tiếp thu ý kiến đóng góp của hội đồng, bổ sung, hoàn thiện thuyết minh gửi Sở KH&CN để triển khai các nội dung tiếp theo./

Nguồn tin: Thế Bằng – TT PT KH&CN
CÁC TIN LIÊN QUAN
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login