Ngày: 7/25/2018 12:00:00 AM / Số lượt xem: 1097
Tập huấn điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018
Ngày 24/7/2018, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc Gia tổ chức lớp tập huấn về điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018, cho các cán bộ làm công tác thống kê KH&CN trên toàn quốc. Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có TS. Trần Đắc Hiển, Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc Gia.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe các cán bộ của Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia triển khai phương án điều tra và hướng dẫn điền mẫu phiếu điều tra. Theo đó cuộc điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 sẽ tập trung vào các đối tượng: các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, các tổ chức dịch vụ KH&CN; các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ có hoạt động nghiên cứu và phát triển; Cuộc điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018, đối tượng điều tra gồm người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN, người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (trừ doanh nghiệp KH&CN), người dân gồm công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Ông Nguyễn Hữu Hướng cán bộ Trung tâm thông tin và thống kê

KH&CN hướng dẫn điền mẫu phiếu điều tra

Mục đích của 02 cuộc điều tra này nhằm thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng như thông tin về nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ nhằm phục vụ việc đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược khoa học và công nghệ. Thời gian điều tra thu thập số liệu tại các đơn vị được tiến hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018./.

Nguồn tin: Phạm Đông – Phòng Quản lý Chuyên ngành
CÁC TIN LIÊN QUAN
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login