Ngày: 5/14/2018 12:00:00 AM / Số lượt xem: 1176
Khoa học công nghệ với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với công nghệ thông minh sẽ tích hợp vào mọi khía cạnh của xã hội, xóa bỏ các ranh giới công nghệ thông thường, thay đổi hình dạng mạng lưới công nghệ và sản xuất. Đối với tỉnh Thái Nguyên, những phát triển này hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy lĩnh vực kinh tế mở, linh hoạt, mang lại nhiều lợi thế trong tất cả các lĩnh vực.

Giảng đường thông minh có hoạt động tương tác giữa người dạy và người học được Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Để KH&CN của tỉnh có thể bắt nhịp được với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm từng bước nâng cao năng lực nội sinh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, Sở KH&CN đã triển khai Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 17/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường việc tiếp cận cuộc CMCN 4.0 (theo tinh thần của chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ Tướng chính phủ) như: tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030, một trong những quan điểm phát triển KH&CN là “tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ, làm chủ công nghệ tiến tiến hiện đại, nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực, của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng thành tựu mới về KH&CN nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong thời kỳ hội nhập”.

Sở KH&CN đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể đó là tham mưu triển khai Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025; triển khai thực hiện đề án Phát triển thị trường khoa học, công nghệ, doanh nghiệp KH&CN; cung cấp kịp thời thông tin để định hướng dư luận nhận thức đúng về CMCN 4.0. Với nhiệm vụ xây dựng, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ, nâng cao tiềm lực về KH&CN tiên tiến để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có hàm lượng KH&CN cao Sở KH&CN đã định hướng triển khai các đề tài, dự án ưu tiên dự án ứng dụng theo công nghệ 4.0. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng trong việc tiếp cận và sử dụng các chính sách, pháp luật thông qua hệ thống thông tin thông suốt, an toàn. Sở cũng đã kết nối các chương trình, nhiệm vụ KH&CN để tăng cường năng lực tiếp cận. Phối hợp với các sở, ngành để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình, dự án.

Sau 1 năm triển khai thực hiện theo kế hoạch, nhiều đề tài, dự án được định hướng, phối hợp triển khai đã được nghiệm thu có hiệu quả, có tính ứng dụng cao. Điển hình như dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên. Dự án nhằm đánh giá hiện trạng các nguồn dữ liệu hiện có, các cơ sở dự liệu (CSDL) chuyên ngành đã và đang được xây dựng của tỉnh Thái Nguyên. Dự án đã đề xuất giải pháp xây dựng khung CSDL trực tuyến, tích hợp các chuyên ngành phục vụ phát triển KT-XH;  nghiên cứu và xây dựng các cơ chế, chính sách về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu; Xây dựng CSDL trực tuyến, tích hợp liên ngành phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên, bao gồm các nhóm thông tin chính về: tài nguyên môi trường; dân cư; kinh tế, công nghiệp, nông, lâm nghiệp; văn hóa xã hội; y tế giáo dục… Dự án đã góp phần tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính theo hướng hiện đại, giảm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Nhiều đề tài, dự án đã được nghiệm thu có hiệu quả như trong lĩnh vực nông nghiệp như đề tài hệ thống tưới nước tự động chăm sóc cây chè. Hệ thống được lập trình để điều khiển tưới nước tự động theo chu trình sinh trưởng phát triển của cây chè. Cung cấp lượng nước cho cây chè theo đúng quá trình phát triển của cây qua các giai đoạn phát triển. Thiết kế điều khiển hệ thống từ xa thông qua thiết bị di động và website kết nối internet. Hệ thống đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức của bà con nông dân, sản phẩm có khả năng nhân rộng trên địa bàn.

Hay như trong lĩnh vực y học dự án “Ứng dụng kỹ thuật xạ phẫu bằng dao Gamma quay vào trong điều trị U não tại Thái Nguyên” (Bệnh viện C Thái Nguyên) có hiệu quả và tính ứng dụng cao, bệnh nhân trong tỉnh khi mắc bệnh u não có chỉ định điều trị bằng dao gamma quay tại bệnh viện, không phải chuyển lên tuyến trên gây tốn kém, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Với đề tài “Thiết kế, chế tạo hệ thống tự động cảnh báo, giám sát và chăm sóc sức khỏe từ xa cho người cao tuổi về nhịp tim, nhiệt độ, huyết áp” của Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên đã thiết kế, chế tạo được một hệ thống tự động cảnh báo, giám sát và chăm sóc sức khỏe từ xa về nhịp tim, nhiệt độ, huyết áp phù hợp với bệnh nhân người cao tuổi đề ài đã nghiên cứu, thiết kế chế tạo thành công một hệ thống thu thập thông số sức khỏe đơn giản, gọn nhẹ với các sensor cảm biến đo thân nhiệt, nhịp tim, huyết áp của người cao tuổi, cảm biến GPS xác định vị trí người cao tuổi và truyền thông số đo được một hệ thống nhúng.

Để tiếp tục tăng cường năng lực tiếp cận đối với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ông Đinh Bộ Sơn - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các chiến lược nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; xác định các công nghệ cần ưu tiên phát triển trong trung hạn và dài hạn để đón đầu các xu hướng công nghệ mới; lựa chọn, đề xuất một số sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh, phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, xây dựng chương trình ưu đãi tín dụng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ của cuộc cách mạng cô nghiệp 4.0; hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung vào hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và phát triển được các công nghệ sản xuất mới. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ điều chỉnh cơ cấu nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chú trọng đầu tư cho thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ; xây dựng, phê duyệt và đưa vào triển khai các đề tài, dự án về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phục vụ các nhà khoa học, doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ và chuyển giao công nghệ; xây dựng chính sách thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trọng điểm về các công nghệ chính của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn...         

Theo Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 17/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường việc tiếp cận cuộc CMCN 4.0 (theo tinh thần của chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ Tướng chính phủ), mục tiêu cụ thể đặt ra cho hoạt động KH&CN là “tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt bình quân 20%/năm giai đoạn 2017-2025 và trên 20%/năm giai đoan 2026-2030”; “giá trị sản xuất của sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao đạt 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp vào năm 2025, đạt 45% đến năm 2030; giá trị các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 20% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp vào năm 2025”


Nguồn tin: Báo Thái Nguyên
CÁC TIN LIÊN QUAN
CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login