Ngày: 10/31/2017 12:00:00 AM / Số lượt xem: 1006
Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ ngành Khoa học và Công nghệ năm 2017
Từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ ngành KH&CN năm 2017 cho cán bộ các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thường xuyên của Sở KH&CN nhằm góp phần nâng cao năng lực cho công chức thực thi công vụ thuộc lĩnh vực KH&CN.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày với các nội dung chính: Hướng dẫn các nội dung thực hiện trong hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Các văn bản mới về thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Thái Nguyên; Việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại tỉnh Thái Nguyên; Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ, chuyển giao công nghệ; Chương trình “Đổi mới sáng tạo” và các định hướng lớn về phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức đầy đủ, đúng thành phần, tích cực nghiên cứu, thảo luận các nội dung trong chương trình tập huấn.

Nguồn tin: Hoa Phượng – Văn phòng Sở
CÁC TIN LIÊN QUAN
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login