Ngày: 10/16/2017 12:00:00 AM / Số lượt xem: 922
Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Nguyên họp đánh giá hồ sơ sáng kiến đợt I năm 2017
Ngày 10/10/2017, Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp xét sáng kiến cấp tỉnh đợt I năm 2017. Tham dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh, chủ trì và các thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Nguyên.

 

Tổng số sáng kiến đợt I năm 2017 có 81 sáng kiến. Qua họp hội đồng chuyên ngành có 36/81 sáng kiến được hội đồng chuyên ngành đánh giá đủ điều kiện để đưa ra Hội đồng sáng kiến tỉnh xem xét.

Trên cơ sở thảo luận, phân tích tính mới, tính hiệu quả, khả năng áp dụng và nhân rộng của các sáng kiến cùng với tinh thần làm việc khoa học, dân chủ, công khai, khách quan. Hội đồng sáng kiến đã tiến hành bỏ phiếu kín đối với 36 hồ sơ đăng ký sáng kiến cấp tỉnh của các tác giả, nhóm tác giả. Kết quả 36/36 hồ sơ đăng ký đủ tiêu chuẩn được công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt I năm 2017. Đề nghị Cơ quan thường trực hội đồng sáng kiến tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận đối với 36 sáng kiến cấp tỉnh đạt yêu cầu đợt 1 năm 2017./.

Nguồn tin: Văn phòng Sở - KH&CN
CÁC TIN LIÊN QUAN
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login