Ngày: 1/25/2018 12:00:00 AM / Số lượt xem: 1122
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH/ĐUK ngày 27/11/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 253-KH/ĐUKHCN ngày 01/12/2017 của Đảng ủy Sở KH&CN về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), từ ngày 10/01 đến ngày 11/01/2018, Đảng ủy Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triển Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động đang công tác tại Sở KH&CN.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Phẩm – Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Phạm Quốc Chính – Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Sở.

 


Toàn cảnh Hội nghị

         

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở KH&CN đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên và người lao động những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

 


Đ/c Phạm Quốc Chính – Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII)

         

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở KH&CN nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức của các phòng, ban, đơn vị.

          Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Sở KH&CN đã thông qua 2 bản dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Sở KH&CN (Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 và Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 21) và lấy ý kiến góp ý của Hội nghị để hoàn thiện và ban hành./.

Nguồn tin: P.Truyền thông – TT TT&TK KH&CN
CÁC TIN LIÊN QUAN
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login