Quyết định về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp giấy chứng chỉ nhân viên bức xạ và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở

Xem chi tiết tại đây: Vanban_2014-08-05_164QĐ-QLCN.pdf

Tệp đính kèm

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login