Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đo

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007

Căn cứ Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo Lường

...

Đề nghị các tổ chức kiểm định, tổ chức thử nghiệm được chỉ định, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, sử dụng phương tiện đo định kỳ hằng năm, trước ngày 15/11 hoặc đột xuất báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đo và gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi tiết xem file đính kèm ./.

 

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login