Thông báo về việc đề xuất đề tài, dự án tham gia Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025

 

Thực hiện công văn số 3943/UBND-KGVX ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thông báo đề xuất đề tài, dự án tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025; Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài, dự án tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" thực hiện từ năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo và đề nghị quý đơn vị đề xuất đề tài, dự án tham gia Chương trình. 

Cụ thể tại văn bản số 572KHCN-QLKH.pdf ngày 27/9/2019 của Sở KH&CN.

 

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login