Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên

Thực hiện Công văn số 3453/UBND-TH ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Sở KH&CN ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên, cụ thể tại văn bản đính kèm:

* Kế hoạch số 61/KH-KHCN ngày 26/8/2019 của Sở KH&CN

* Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login