Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, với nội dung cụ thể tại văn bản: 60KH-KHCN.pdf

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login