Về việc đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"

           Nhằm triển khai Quyết định số 1244/QĐ-BKHCN  ngày 13/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh doanh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"; 

           Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan để phối hợp triển khai đến các doanh nghiệp có các hoạt động đổi mới công nghệ giai đoạn 2016-2018 tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu" do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chứ xét chọn và tôn vinh.

Cụ thể tại các văn bản sau: Công văn số 368KHCN-QLCN.pdf của Sở KH&CN

           Công văn số 369KHCN-QLCN.pdf của Sở KH&CN

       Quyết định số 1244QD-BKHCN.PDF của Bộ KH&CN

 

 

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login