Về việc thực hiện khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và công khai TTHC trên đại bàn tỉnh.

Ngày 27/9/2018 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3891/UBND-KSTT V/v thực hiện khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và công khai TTHC trên đại bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết văn bản: CV 3891 sử dụng CSDLQG.pdf

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login