Thông báo về việc đăng ký tham dự tập huấn kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015; Kế hoạch số 45/KH-KHCN  ngày 04/6/2019 của Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên về tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019, Sở KH&CN tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (100 học viên/lớp).

Cụ thể tại văn bản số 245/KHCN-QLCN&TTCN ngày 05/6/2019 của Sở KH&CN Thái Nguyên.

Tệp đính kèm

CHUYÊN MỤC TRUYỀN HÌNH
Chuyên mục KH&CN - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên
Đảng ủy sở KH&CN - Lễ báo công dâng Bác
Đổi mới cơ chế quản lý - Góp phần phát triển KHCN


Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0208.3852465; Fax: 0208.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login